Centre certificat amb les normes de qualitat:

L'ISO 9001:2008 és una norma elaborada per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO), que especifica els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat

La norma UNE 179001:2007 és una norma de qualitat per a les clíniques dentals desenvolupada pel Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya (CGCOE), juntament amb AENOR (Associació Espanyola de Normalització). Estableix els requisits que ha de complir un centre dental pel que fa a la seva organització, a les instal.lacions i equips i als processos de prestació dels serveis.

La norma Ad Qualitatem per a clíniques d'odontologia i estomatologia, és una norma desenvolupada per la Fundació Ad Qualitatem per avalar la qualitat i excel·lència.