Radiologia Digital 2D i 3D

Les imatges radiològiques convencionals només ens permeten una visió en 2 dimensions (alçada -x- i amplada -y-) i la tecnologia 3D ens permet una visió tridimensional (alçada, amplada i profunditat -z-), la qual cosa suposa comptar amb imatges d'alta qualitat per el diagnòstic.

La radiologia 3D es la tomografia computada, de la qual hi han dues categories:

- la tomografia convencional (anomenada popularment TAC)

- la tomografia volumètrica de feix cònic, anomenada en anglès “Cone Beam Computed Tomography" (CBCT)

Ambdues permeten obtenir les mateixes imatges a nivell maxil·lofacial, però amb una diferència important, i es que en la CBCT les dosis de radiació son molt inferiors.

L'aparell radiogràfic digital 3D que tenim en les nostres instal·lacions es del tipus CBCT, i a més consta d'un programa d' imatges únic: el PLANMECA Ultra Low Dose ™, que permet imatges  amb una dosi de radiació al pacient fins i tot més baixa que en el processament d'imatges panoràmiques convencionals.  

Aparell radiològic digital 2D i 3D
Imatge 2D
Imatge 3D