Sedació conscient

La sedació conscient es un procediment basat en la combinació d'un medicament per relaxar (un sedant)i un anestèsic local, per evitar el dolor. S'usa per fer més confortable al pacient determinades intervencions quirúrgiques (cirurgies d'implants complexes,...).  Aquest procediment es aplicat per un metge anestesiòleg , que també monitoritzarà el pacient durant tota la intervenció.

Durant la sedació conscient el pacient es troba molt relaxat i endormiscat , permetent-li recuperar-se ràpidament i retornar a les seves activitats quotidianes després del procediment. El pacient pot retornar cap a casa al cap de 1 hora. No obstant, en les primeres hores després de la sedació el pacient haurà d'evitar la conducció de vehicles i prendre alcohol.

Generalment és convenient no beure ni menjar res després de mitjanit la nit anterior al procediment. Ni prendre alcohol la nit anterior ni en el dia del procediment.