Ortodòncia

L’ortodòncia compren  els tractament destinats a moure les dents  per posicionar-les de tal manera que millori el seu encaix i funció, l’estètica i ajudi a mantenir-les saludables, al facilitar la higiene i/o eliminar la sobrecàrrega o el desgast excessiu a que puguin estar sotmeses.   

Aquest tractament els apliquem tant en nens com a adults. La seva realització durant la fase de creixement del pacient ens permet simplificar el tractament.  

L’ortodòncia la realitzem per diferents tècniques:

·         Aparatologia fixa, en la qual utilitzen bràquets ( petits clips) que s’adhereixen a cadascuna de les dents  i que s’uneixen  entre si amb un arc fi de metall. Les bràquets poden ser de diferents materials ( metall o de ceràmica - blanques-) i tenir diferents formes atenent al mètode aplicat. Així,  tenim les bràquets del mètode clàssic i les del sistema DAMON®, aquestes últimes  ens permeten un moviment més fàcil i ràpid de les dents.

·         Aparatologia amovible (removible). Hi ha dues opcions possibles:

o    Aparells amovibles (removibles) de resina amb arcs o cargols,  que el pacient haurà de portar durant tot o la major part, del dia.

o   Alineadors o dispositius transparents que s’adapten a les dents i que estèticament passen molt desapercebudes.

Després d’explorar al pacient i realitzar l’estudi oportú, li aconsellem la millor tècnica de tractament, atenent a les seves demandes i necessitats.