Odontopediatria

El nen com a pacient odontològic te unes característiques que fa recomanable, en la majoria d’ocasions,  l’assistència per un especialista.

Recomanem  iniciar les visites al dentista a partir del 2,5 anys o com a molt tard a partir dels  4 ó 5 anys, que és quan el nen ja té totes les dents temporals . Es important tenir present que a partir dels 6 anys  apareix en boca el primer queixal definitiu  (permanent). Surt per darrera les dents temporals  i per tant sense substituir  cap de les temporals, la qual cosa fa que això passi freqüentment desapercebut.

L’objectiu de les visites periòdiquesque recomanem és la prevenció de problemes dentals, principalment caries, mal posicions dentals  i de problemes de genives, i  el seu tractament precoç en cas de necessitat.

La prevenció de la caries la basem  en educar en bons hàbits d’higiene dental  i en una dieta adequada, així com en l’aplicació en  la clínica de fluor tòpic mitjançant cubetes  i de segellats de fissures. La bona higiene també es fonamental per prevenir les malalties de la geniva.

Les revisions periòdiques  son útils per  reforçar els hàbits i la conscienciació per part del nen en la cura de la seves dents i geniva.

Es molt important mantenir les dents temporals en boca fins el moment de ser substituïdes  per les dents definitives, no solament per què faciliten la masticació dels aliments i estètica (en dents anteriors), si no  també perquè ajuden a mantenir  l’espai dins l’arcada dental, facilitant la bona posició de les dents definitives posteriorment.

En el cas de la pèrdua prematura d’alguna dent i risc de pèrdua d’espai, recomanem  la col·locació d’un aparell mantenidor d’espai (fix o removible).