Cirurgia oral

La cirurgia oral comprèn les tècniques quirúrgiques  realitzades a nivell de la cavitat bucal:

- l’extracció de dents o exodòncia. Les dents poden estar  totalment exposades en la cavitat bucal o incloses a dins l’os, no sent visibles. Les dents que més freqüentment estan semiincloses o totalment incloses són els tercers molars o queixals del seny , seguit de les canines o ullals. Aquests últims, en els casos que és factible , recomanem posicionar-los en el seu lloc en la cavitat bucal, realitzant  una petita  cirurgia i tractament d’ortodòncia.

extirpació de frenets, ja siguin llavials , principalment del llavi superior  o de la llengua. El frenet  del llavi superior pot ocasionar una separació entre les incisives centrals  superior. El frenet lingual pot limitar el moviment de la llengua i dificultar la parla, o ocasionar una separació entre les dents incisives  inferiors. En tots aquests  casos recomanem extirpar el frenet amb petita cirurgia.  

- la biòpsia i extirpació de lesions mucoses i òssies, ja siguin quists o tumoracions

- la col·locació d’implants dentals i tècniques per generar os, en cas d’insuficiència.

-l’ apicectomia o extracció de la  punta de l’arrel de la dent i neteja de la lesió òssia circumdant, quan hi ha infecció.

Aquestes cirurgies generalment las realitzem mitjançant anestessia local, com la que s’utilitza  en els tractaments dentals més habituals. En alguns casos, recomanem la realització d’una sedació, que es fa sota el control d’un anestesiòleg