Endodòncia

L’endodòncia o tractament de conductes ( anomenat de vegades: “matar el nervi”) és un tractament  que suposa eliminar  la polpa   ( o nervi ) de la dent.  La polpa es troba ubicada en el interior de la dent, i te un  paper important en el seu desenvolupament i li proporciona la sensibilitat.  

La polpa dentaria pot ser font de dolor  i d’infecció . La caries dental és  el  motiu principal de la seva afectació.  També es pot afectar per una obturació (“empast”) profunda, llimat de la dent  per col·locar una pròtesi , una  esquerda  ( fissura) per sobrecàrrega i per  problemes de geniva. En dents conservables, si hi ha dolor persistent  o infecció degut a l’emmalaltiment  o mort  de la polpa, recomanem l’endodòncia.

De vegades  l’ infecció de la polpa pot  passar desapercebuda pel pacient ocasionant la pèrdua d’os, la destrucció de l’arrel de la dent o un quist. Aquestes situacions també requereixen la realització de l’endodòncia.

L’endodòncia és un tractament que consta de tres fases:

-       Realització d’ una obertura en la dent per poder accedir a la seva part interna on hi ha la polpa (cambra polpar i conductes radiculars);

-       Eliminació de la polpa o restes de la seva descomposició, per  mitjans mecànics  (llimes) i químics ( desinfectants) ; i

-       Segellat i farcit de l’espai  buit que ha quedat després d’eliminar la polpa, mitjançant materials biocompatibles (materials ben acceptats per el nostre cos).

La cavitat oberta a la dent per accedir a la polpa es reparada de manera provisional . En una/es  visita/es posterior/s procedirem a reparar de manera definitiva la dent.