Trastorns temporomandibulars

Els trastorns temporomandibulars o disfunció craneomandibular (anomenat a vegades. “problemes d’ ATM”), són un conjunt d’ afeccions  dels músculs de la cara, coll i/o de les articulacions temporomandibulars (articulació de la mandíbula o  ATM). Aquests trastorns normalment ocasionen:

-          Dolor,  amb característiques variables:

o   Dolor constant o intermitent.

o   Localitzat a prop de l’orella o estenent-se per part de la cara o del cap (“mal de cap”).

o   Provocat per moviments de la mandíbula: obertura de la boca, mastegar...

o   Ser un dolor punxant, compressiu...., o un adoloriment de les “barres”.

-          Dificultat intermitent o constant, per poder obrir completament la boca o tancar-la.

-          Soroll a nivell de l’articulació temporomandibular al obrir la boca, al menjar...

La causa precisa d’aquests trastorns, en la majoria de casos, és difícil de determinar. Tanmateix sabem que hi han diferents factors  que contribueixen a la seva aparició, com poden ser mals hàbits, estrès, traumatismes, bruxisme ...

El bruxisme és l’acció inconscient de serrar o fregar les dents.

El tractament  es basa en la correcció dels mals hàbits, l’aplicació de tractaments odontològics i/o de fisioteràpia.

Un dels tractaments odontològics més freqüent, és el  basat en l’ús de fèrules oclusives (aparells removibles que s’encaixen a les dents i que modifiquen les relacions entre ambdues arcades dentaries).

La fisioteràpia és útil en molts d’aquests transtorns articulars i musculars.